Informacja o planowanym połączeniu spółek

Information on the planned merger of companies

We kindly inform you about the planned merger of PUCKATOR EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE sp. z o.o., as the acquiring company, with PUCKATOR sp. z o.o., as the acquired company.

The merger plan of the Companies is available here.


Informacja o planowanym połączeniu spółek

Uprzejmie informujemy o planowanym połączeniu spółki PUCKATOR EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE sp. z o.o., jako spółki przejmującej, ze spółką PUCKATOR sp. z o.o., jako spółką przejmowaną.

Plan połączenia Spółek dostępny jest tutaj.

Prawo autorskie © 2000 - 2024 Puckator EDC Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8AA, 54-610, Wrocław. Numer REGON: 389391683 - Numer NIP: PL8943170010